בהרשמתי לאירוע קוקו אני מצהיר כי ברור לי שהאתגר הוא ריצה חברתית ואינו מרוץ מאורגן.

על כן, אני מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה כלפי מארגני האתגר ולוקח אחריות מלאה ללא יוצא מן הכלל על השתתפותי באתגר על כל היבטיה.

אני מצהיר כי פרסום המסלול ו/או סימונו על ידי סימון שבילים  אינו מפחית מחובתי להכיר מראש את המסלול כפי שיפורסם על ידי המארגנים, להוריד את מסלול האתגר בקובץ לשעון שלי ככל שיש בידי אפשרות טכנית כזו ולנקוט בכל הזהירות הנדרשת במהלך השתתפותי באתגר ולא אבוא בטענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המארגנים גם בנוגע לתוואי השטח, סימונו או אי סימונו, מיקום תחנות ההזנה, תכולתן או מספרן.

אני מצהיר כי ידוע לי שלא תהיי עזרה רפואית על מסלול האתגר או בקרבתו בין אם על ידי רופא, פרמדיק או מגיש עזרה ראשונה, וכן לא תהיה אופציה לפינוי מהיר באמצעות אמבולנס או בדרך אחרת ואני לוקח על עצמי את מלוא האחריות על כך, ומשחרר את המארגנים מאחריות כלשהי גם בעניין זה.

אני מצהיר בזאת שידוע לי היטב שהשתתפותי באירוע מצריכה כושר גופני גבוה, סיבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. אני מצהיר כי ככל ולא אהיה כשיר להשתתף באתגר, הן מבחינה בריאותית והן מבחינת יכולות ספורטיביות הנדרשות לשם ביצוע האתגר, אמנע מלהשתתף באתגר.

אני מצהיר כי ידוע לי שמדובר בתוואי שטח הררי בעל אופי משתנה שבחלקו עלול להיות קשה מאד, וכן מודע לחציות הכביש המתוכננות במסלול ומתחייב לנקוט בכל הזהירות הנדרשת גם בעת מעבר הכביש. כמו כן, ידוע לי שמהירות הריצה המינימלית הנדרשת על מנת לעמוד ביעדי ה CUT OFF וסגירת תחנות ההזנה היא 8 דקות לקילומטר בממוצע.

אני מצהיר כי ידוע לי שחלק ממסלול האתגר עובר בתוך שמורות טבע ומתחייב שלא לפגוע בסביבה, בחי או בצומח ולרוץ רק על השבילים המסומנים, וכן להימנע מזריקת אשפה בשטח. ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האירוע בלבד ועלולים להיגרם לי גם ע"י גורמים אחרים כמו בריאותי, תזונתי וכושרי הגופני לפני האירוע, שטח הקרקע, מזג האוויר, התנהגותם של משתתפים אחרים באירוע, נותני חסויות, מארגני ומנהלי האירוע. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.

אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האירוע, בכל מקום ,לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש, להלן "הנזק". הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה ,נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע, כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלי האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שולחיהם ו/או מתנדבים ו/או כל גורם הקשור לאירוע זה , יקראו להלן "מארגני האירוע" אני מתחייב/ת לפרוש מהאירוע אם הורו לי ו\או המליצו לי על כך מארגני האירוע או אם בכל שלב באירוע אני מבחין/ה בסיכון מסוים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באירוע אני מרגיש/ה כי אינני יכול/ה להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים .

אני יודע/ת כי לפני, במהלך ואחרי האירוע יתכן ויצלמו אותי. אני מסכים/ה כי מארגני האירוע, יכולים להשתמש בכל תצלום שלי, וידאו או סטילס ואף בשמי, בכל מסגרת תקשורתית המסקרת או כותבת על האירוע .עם שליחת טופס הרשמה זה הריני מאשר את חתימתי והסכמתי המלאה השימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד והאמור לעיל יהיה תקף גם לנקבה בהתאם לנסיבות העניין.

 

לינקים ל waze תחנות:

 1. כפר נחום
 2. תנחת דלק סונול – מגדל
 3. הישוב מגדל 
 4. הישוב גבעת אבני
 5. הישוב אילניה
 6. העיר נצרת, זינוק

 

_________________________________________________________________________________

פעם, בהיסטוריה הרחוקה

ישו צעד דרך ארוכה להפיץ את בשורתו ואנחנו ננסה לראות מה עבר עליו שם.

המסלול הוא כ- 70 ק"מ (בפועל בין 66-70) ומורכב ברובו משבילים נוחים ורחבים וחלקו על כבישים סלולים כאשר נעבור בין כפרים בדרכנו.
המקטע הטכני יהיה בהר ארבל, שם השביל יורד מקטע קצר דרך ההר בעזרת יתדות.

 • מי שירצה, ניתן לאגף את מקטע זה (בתיאום מראש)
 • שמורת ארבל היא שמורה בתשלום (חינם לבעלי מטמון), אנחנו חוצים אותה ממזרח ולא עוברים בקופות אך יש לקחת בחשבון שיתכן שתידרש עלות כניסה על ידי השמורה.

ישנם כמה מקטעים שבם ניתן להשאיר את הרכב ולרוץ את המרחק כפי שמצוין מטה.
ההסעה (בתשלום ואינה חובה) תהיה בתחילת הריצה, כלומר מנקודת הסיום להתחלה עם עצירות איסוף בדרך לפי המקטעים.
רץ המעוניין לרוץ חלק מהמסלול, חונה עם רכבו באחת מהתחנות מטה, לפי המרחק הרצוי ומשם בהסעה (בתשלום ואינה חובה) להתחלה.

מקטעים:
(כל המקטעים הם מנקודת ההתחלה, נצרת. לדוגמא "ארבל" 45 ק"מ מנצרת מההתחלה)

 • 21/23 ק"מ – אילניה
 • 28 ק"מ – גבעת אבני
 • 37 ק"מ – ארבל (הליכה קילומר מכפר זיתים)
 • 45 ק"מ- ארבל
 • 53/54 ק"מ – מגדל/ ת.דלק
 • 60 ק"מ כרי דשא

התחלת הריצה בעיר נצרת.
סיום הריצה בכפר נחום על הכרנת.

לרצים במקטע המלא, חונים בכפר נחום ועולים להסעה שלוקחת כ- 50 דק לנצרת, שם יורדים לתדריך קצר ויציאה לדרך.

הריצה תתחיל באור ראשון סביבות 06:00
ההסעה תצא מכפר נחום ב05:00 (ההסעה בתשלום ובתיאום מראש)

אנחנו זקוקים למתנדבים, העבירו לחברים , נודה לכל עזרה 
בדרך יהיו לנו  כ-4 תחנות הזנה (תלוי בכמות המתנדבים שנוכל לגייס), בכל תחנה יהיה לנו רישום רצים, כיבוד קל, מים וקולה.

עלויות: (יתכנו שינויים)
* כל העלויות לשם כיסוי עלויות, אחד לאחד ואין מטרת רווח כלשהי.

 • הסעה: כ- 80 שח- יתכן וישתנה למעלה או למטה לפי כמות המשתתפים (כ- 50 דק נסיעה) – לא חובה למי שלא זקוק להסעה.
 • אוכל בתחנות ולוגיסטיקה: למרחק המלא 100 שח, לרצים עד המקטע השלישי  70 ש"ח. – תשלום חובה לרץ.
 • חולצת פינישר: המחיר בבדיקה מול כמה ספקים. לא חובה 

האותיות הקטנות:

 • הריצה היא חברתית בצורה מלאה, על כל היבטיה.
 • אין מסלול מסומן מבחינת הריצה שלנו (יש סימון שבילים, אך אינו מלא) יש לבוא עם מפה בשעון.
 • אין ביטוח, אחריות או גוף מאחורי המפגש החברתי הזה.
 • כל רץ הנתקל בבעיות, באחריותו לדאוג להם, לרבות בחילוץ או טעות בניווט.
 • אין ארגון, אין איסוף במידה של פציעה או טעות ניווט ועל הרץ להסתדר עצמאית כמו מטייל בשטח.
 • על כל רץ לדאוג למים ולמזון שלו

דמי ביטול והחזר כספי:

מכיוון שכל העלויות הן למטרת כיסוי עלויות ולא לרווח כלכלי, החזר ינתן רק לפני תשלום לספקים או לציוד הנרכש.
בקשת החזר יהיה ניתן לדון עד ה16.2 או עד תשלום לספקים, כל הקודם להם.

רישום מאוחר, מותנה על בסיס מקום פנוי 

 

אולי גם תאהבו את האירועים האלו

שתפו את האירוע

שיתוף ב facebook
שתפו אותנו בפייסבוק
שיתוף ב telegram
שתפו אותנו בטלגרם
שיתוף ב whatsapp
שתפו אותנו בוואטסאפ
שיתוף ב email
שלחו לחברים במייל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

חדש באתר

חדש באתר בניית טיול וריצה אישיים לפי הסינונים שלכם

לבניית מסלול לחצו על הכפתור המתאים

סרטונים מקוקו טריפ

נגן וידאו

jesus trail

פעם, בהיסטוריה הרחוקה ישו צעד דרך ארוכה להפיץ את בשורתו ואנחנו ננסה לראות מה עבר עליו שם.

לתשומת לבך, דרישת תשלום תשלח בקרוב