קוקו משפחות תל מגידו

תל מגידו נמנה עם אחד מהאתרים הארכאולוגיים הראשונים שחפרו בישראל.

בשבת אנחנו באים לטייל שם ולחזור קצת אחורה בזמן.