20191025_063216-01
מסלול יריץ, 700 מטר טיפוס ומעיין בסיום, זה מה שמחכה לכם.