20190511_074134
שילוב של שבילים יריצים, עם נוף של אגם איטלקי וטבילה קרה בסיום, מה צריך יותר מזה.