עלמה
 טיול קצת שונה ומרתק לא פחות. הליכה קצרה עד למקום וכניסה לעומק האדמה