סרטבה
הר הסרטבה מתנשא לגובה 650 מטרים מעל הבקעה וכ-380 מטריםמעל פני הים.קל להבחין בו מרחוק. הוא ההר הכי גבוה באזור, חד ובולט מכל פינה.המסלול הזה ייקח אתכם במעלה ההר לשתי תצפיות אדירותעל העמק משני הצדדים וחזרה דרך העמק למרגלות ההר.בפסגת הסרטבה יש לנו את המבצר הקדום ששכן ושלט על האזור,אך מבצר זה די שבור וכעת...