ריצות שטח מאופיינות בשינוי התוואי הקרקע ובמנח הרגל שלנו. בעוד ריצות כביש הם לרוב על משטח אספלט נוח וקבוע, בשטח יהיה לנו תוואי משתנה, לא קבוע, שיפועים וזוויות לאורך הדרך בירידה או בעלייה ואף דברים על שביל הריצה שלנו שידרשו את תשומת הלב שלנו לקרקע.